Klub Miłośników Pojazdów Szynowych

V Poznańska Wiosna z Zielonym Tramwajem

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych serdecznie zaprasza na piątą już imprezę pod hasłem „Poznańska Wiosna z Zielonym Tramwajem”. W tym roku w podróż po poznańskiej sieci tramwajowej wybierzemy się dwoma tramwajami polskiej produkcji: Moderus Beta MF02AC oraz Moderus Beta MF22AC BD – najstarszą jednokierunkową i najnowszą dwukierunkową Betą w naszym mieście. Impreza rozpocznie się na terenie Zajezdni Madalińskiego. Wyruszymy w trasę po najciekawszych żelaznych szlakach naszego miasta, gdzie tramwaje pozować będą do zdjęć na tle charakterystycznych obiektów naszego miasta.

Impreza odbędzie się w nocy z 22 na 23 kwietnia 2017 roku, zbiórka planowana jest na terenie Zajezdni Madalińskiego (wejście od ul. Hetmańskiej) na godzinę 21:30. Odjazd zaplanowany jest na 22:00, a zakończenie imprezy na godzinę 5:00 rano w okolicach dworca Poznań Główny.

Koszt przejazdu wynosi 20zł. Uzyskane środki przekazane zostaną na rzecz kwesty prowadzonej przez nasze stowarzyszenie „Ratujmy Stare Bimby”.

Zgłoszenia należy dokonywać w formularzu znajdującym sie na dole strony. Wymagane przez nas dane to imię i nazwisko, adres E-Mail oraz miejscowość z której pochodzi zapisywana osoba.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z organizatorami poprzez adres E-Mail: imprezy@kmps.org.pl.

Wysyłanie zgłoszenia jednoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

Tabor

Moderus Beta MF02 AC #415

Tramwaj Moderus Beta jest nową konstrukcją zbudowaną przez Modertrans Poznań. Jednoprzestrzenny tramwaj o długości 28,25 m posiada 25% niskiej podłogi. Może zabrać 207 pasażerów, posiada 30 miejsc siedzących + dodatkowe 9 składanych foteli. Wyposażony jest w energooszczędną aparaturę z silnikami prądu przemiennego, która ułatwia odzysk i przekazywanie energii do sieci trakcyjnej. Obecnie MPK posiada 24 Bet MF02AC i 10 MF20AC.

Moderus Beta MF22 BD #919

Moderus Beta MF22 AC BD jest dwukierunkowym wagonem wyprodukowanym przez Modertrans. W porówaniu do jednokierunkowej Bety wyposażony jest w dwie kabiny motorniczego, posiada drzwi odskokowe po dwóch stronach pojazdu a połowa miejsc siedzących zamontowana jest tyłem do kierunku jazdy. Tramwaj pochodzi z podpisanego wiosną 2016 r. zamównienia na 10 wagonów.

Źródło: www.mpk.poznan.pl/o-mpk/tabor/63-tramwaje-liniowe

Rozkład jazdy

Wkrótce!

Regulamin

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Klub Miłośników Pojazdów Szynowych z siedzibą w Poznaniu na os. Czecha 108/9, reprezentowane przez Macieja Szkudlarka oraz Macieja Witkowskiego.
 2. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która:
  1. Jest zainteresowana tematyką komunikacyjną,
  2. Ukończyła 18. rok życia lub znajduje się pod opieką osoby dorosłej,
  3. Opłaciła w terminie ustalonym przez organizatora kwotę w wysokości podanej w informacji o imprezie (płatność przed wejściem do tramwaju),
  4. Swoim zachowaniem nie niszczy dobrego imienia ogółu lub poszczególnych środowisk miłośników komunikacji miejskiej,
  5. e) Osoba nie poruszająca się samodzielnie (na wózku inwalidzkim lub o kulach) musi stawić się razem z opiekunem liczącym się jako kolejny uczestnik imprezy.
 3. Jeżeli osoba chętna do wzięcia udziału w imprezie nie spełnia przynajmniej jednego z warunków wymienionych w punkcie 2, organizator ma prawo odmówić takiej osobie udziału w imprezie.
 4. W przypadku niedostosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, organizator ma prawo do odmowy udziału w imprezie danej osobie w dowolnym momencie jej trwania bez zwrotu kosztów poniesionych przez uczestnika.
 5. W pojazdach biorących udział w imprezie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów, spożywania środków psychoaktywnych.
 6. W pojazdach biorących udział w imprezie dozwolone jest spożywanie posiłków i napojów, pod warunkiem zachowania należytego porządku.
 7. Fotografowanie pojazdów dozwolone jest z zachowaniem należytej ostrożności stosownej do warunków panujących w ruchu drogowym (w przypadku fotografowania z ulicy, uczestnik musi posiadać na sobie kamizelkę odblaskową).
 8. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zachowania porządku w pojazdach biorących udział w imprezie.
 9. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do wykonania poleceń organizatorów oraz osób nadzorujących przebieg imprezy.
 10. Organizator imprezy może udzielić informacji w zakresie przyjazdu i wyjazdu z Poznania, dojazdu do miejsca rozpoczęcia imprezy i powrotu z niej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy, jednakże zobowiązany jest poinformować o tym wszystkich jej uczestników.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wskazywania.
 13. Wszelkie pytania, sugestie, prośby prosimy kierować do Organizatorów na adres e-mail: imprezy@kmps.org.pl
 Pobierz regulamin w formacie PDF