Ratujmy Stare Bimby

Odbudowa tramwaju
"Dwa Pokoje z Kuchnią"

projekt ogólnomiejski nr 35

O Poznańskim Budżecie Obywatelskim

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to proces, w trakcie którego mieszkańcy lokalnej wspólnoty bezpośrednio decydują o tym, jak rozdysponować część publicznego budżetu.

Jest to więc narzędzie, które pozwala zgłaszać, dyskutować i wdrażać w życie projekty na rzecz mieszkańców i miasta, w którym żyjesz.

Skąd biorą się pieniądze na budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to publiczne pieniądze, o których zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty, które stają się częścią pełnego budżetu miasta. W tym roku, w całym Poznaniu, do dyspozycji będzie 17,5 miliona złotych.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miejskiego.

Kto może wziąć w nim udział?

W Poznańskim Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec Poznania.

Źródło: www.budzet.um.poznan.pl/info/o-pbo17/

O naszym projekcie

Opis projektu

Wagon doczepny P1D o numerze 388, został wyprodukowany we własnych warsztatach Poznańskiej Kolei Elektrycznej przy ulicy Gajowej. Produkcja wagonu związana była z przewidywanym wzrostem przewozów podczas odbywającej się w 1929 roku Powszechnej Wystawy Krajowej. Łącznie wyprodukowano 20 sztuk wagonów doczepnych, które otrzymały numery od 189 do 208. Wagon posiadał nadwozie o drewnianym szkielecie, z jednym wejściem pośrodku z każdej strony. W wejściach zamontowano czteroczęściowe rozsuwane na boki drzwi, gdzie jedna część chowała się za drugą. Wagon pozbawiony był stopni wejściowych, podłoga w przedsionkach obniżona była do wysokości 42 cm nad główką szyny, co znacznie przyspieszało wymianę pasażerów na przystankach. Dwa stopnie pokonać trzeba było dopiero przechodząc z przedsionka do przedziałów pasażerskich umieszczonych po jego bokach. Taka konstrukcja przyczepy stała się przyczyną jego obiegowej nazwy "Dwa Pokoje z Kuchnią". Za ich konstrukcję, na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki, odbywającej się na terenie MTP, Poznańska Kolej Elektryczna otrzymała nagrodę Grand Prix. Wagon został wycofany z eksploatacji w 1972 roku, skąd trafił do Krakowa, gdzie miało powstać ogólnopolskie Muzeum Komunikacji.

Wagon silnikowy KSW o numerze taborowym 158, został wyprodukowany w fabryce Waggonfabrik Fuchs w Heidelbergu. Skrót KSW oznacza "Kriegs-Straßenbahn-Wagen", czyli "Wojenny Wagon Tramwajowy" – charakteryzujący się prostą konstrukcją, dużymi drzwiami (ułatwiającymi sprawną ewakuację w przypadku nalotów lombardowych) i wysoką pojemnością pasażerską. Wagon trafił do Poznania w 1944r., jednak z powodu braku części wyposażenia elektrycznego skierowany został do ruchu dopiero w roku 1950. Około roku 1965 tramwaj przeszedł remont połączony z przebudową na jednokierunkowy (likwidacja jednego stanowiska sterowania oraz drzwi z lewej strony, zmiana wykroju i zmniejszenie liczby okien bocznych etc.). W takim stanie wagon kursował do roku 1970, kiedy to został wycofany z ruchu liniowego i przekształcony w wagon gospodarczy o numerze taborowym 2033. W marcu 1994r. całkowicie zakończono jego eksploatację. Wagon oczekuje remontu w hali zajezdni przy ulicy Madalińskiego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Odbudowane tramwaje stacjonować będą w zajezdni przy ulicy Madalińskiego. Dostępne będą na przejazdach okolicznościowych na obszarze całego miasta.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejski teren zajezdni Madalińskiego znajduje się pod opieką KMPS i MPK w Poznaniu sp. z o.o. z przeznaczeniem na cele muzealne. Wagony stanowić będą eksponaty powstającego muzeum.

Potencjalni odbiorcy projektu

Wyremontowane tramwaje stanowić będą eksponaty, dostępne dla ogółu mieszkańców podczas zwiedzania zajezdni Madalińskiego oraz podczas licznych imprez otwartych organizowanych przez MPK w Poznaniu Sp. z o.o. przy współudziale Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Jednocześnie tramwaje byłyby świetnym uzupełnieniem szeregu wydarzeń miejskich, uroczystości oraz rocznic historycznych związanych z komunikacją miejską w Poznaniu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przeprowadzenie odbudowy tramwajów pozwoli na przywrócenie do ruchu, zbudowanego w warsztatach przy ulicy Gajowej, najbardziej popularnego poznańskiego wagonu "dwa pokoje z kuchnią" oraz wojennego wagonu "Heidelberg". Wagon P1D ze względu na swoją konstrukcję, ułatwi dostęp do linii turystycznych osobom niepełnosprawnym – wejście do wagonu odbywa się bez stopni. Na pokładzie wyremontowanego tramwaju obsługę pełnić będą konduktorzy w historycznych mundurach – członkowie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych.

Stowarzyszenie od szeregu lat organizuje liczne imprezy komunikacyjne przyciągające mieszkańców Poznania, a także pasjonatów historii komunikacji miejskiej z innych miast Polski i Europy. Letnie turystyczne oraz imprezy takie jak: "Katarzynka" (święto patronki tramwajarzy Św. Katarzyny), czy "Świąteczna Bimba", na stałe wpisały się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych Poznania.

Szacunkowy koszt projektu

Składowa projektuKoszt [w zł]
Szacunkowy koszt odbudowy historycznego składu tramwajów P1D i KSW1 500 000
SUMA1 500 000

Galeria zdjęć